BDAR
Privatumo politika
Projektai

MEDWwater

Projektas „Farmacinės medžiagos nuotekose – kiekiai, poveikiai ir mažinimas“ (LLI-527)

Projektu siekiama padidinti farmacinių medžiagų taršos valdymo efektyvumą ir sustiprinti valstybinių institucijų ir nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) operatorių bendradarbiavimą.

Tikslinės grupės:

 • Ministerijos, atsakingos už aplinkos apsaugą ir planavimą;
 • Aplinkos kokybės kontrolės institucijos;
 • Vietos valdžios institucijos;
 • Mokslo ir tyrimų institucijos;
 • Nevyriausybinės gamtosauginės organizacijos;
 • Nuotekų valymo įrenginių operatoriai;
 • Vaistinės;
 • Visuomenė.

Projekto trukmė:

 • 2021-02-01 – 2022-12-31

Projekto biudžetas:

 • Bendras biudžetas 673 772,85 EUR
 • Europos regioninės plėtros fondo finansavimo dalis 572 706,92 EUR

Projekto partneriai:

Vadovaujantis partneris – Daugpilio universiteto agentūros Latvijos vandens ekologijos institutas, www.lhei.lv, bendradarbiaujant su 5 partneriais iš Latvijos ir Lietuvos:

Projektas numato bendradarbiavimą tarp mokslinių tyrimų institucijų (Daugpilio universiteto Latvijos vandens ekologijos instituto ir Klaipėdos universiteto) ir nacionalinių viešųjų bei regioninių institucijų, siekiant gauti naujas bei sustiprinti esamas žinias, susijusias su farmacinių medžiagų politikos formavimu ir priemonių identifikavimu (pvz. vaistinių medžiagų vartojimo stebėsena ir nustatymas aplinkoje) abiejose šalyse.

Rengiant reikalingų stebėti farmacinių medžiagų sąrašą, formuojant nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) ir vandens telkinių stebėsenos kriterijus Latvijoje ir Lietuvoje, sudarant prioritetinių NVĮ sąrašą pažangių mikroteršalų valymo technologijų diegimui ateityje bei rengiant rekomendacijas dėl farmacinių medžiagų šalinimo nuotekų valyklose reguliarių susitikimų ir konsultacijų metu bus atsižvelgiama į abiejų šalių aplinkos apsaugos institucijų ir juos palaikančių organizacijų nuomonę.

Laukiami projekto rezultatai

Vandens apsaugos politikos/strateginių rekomendacijų dėl farmacinių medžiagų šalinimo nuotekų valyklose kūrimas ir įgyvendinimas yra aktualus daugeliui abiejose šalyse esančių suinteresuotų grupių, pradedant plačiąja visuomene ir baigiant NVO, savivaldybių institucijomis, nuotekų valymo įrenginių operatoriais, aplinkos apsaugos institucijomis ir nacionalinę aplinkos apsaugos politiką formuojančiomis organizacijomis. Strateginių rekomendacijų parengimu bus siekiama numatyti prioritetines kryptis ir vystyti praktines priemones dėl farmacinių medžiagų ir kitų mikroteršalų mažinimo aplinkoje.

Parengtų rekomendacijų įgyvendinimas:

 1. paskatins prevencinių priemonių taikymą ir prioretizavimą, pvz. sudarant prioritetinių NVĮ sąrašus pažangių technologijų diegimui atsižvelgiant į vaistų taršos apkrovas ir priimančių vandens telkinių būklę;
 2. padidins NVĮ operatorių ir nacionalinių sprendimų priėmėjų galimybes priimti pagrįstus sprendimus investuojant į tinkamas pažangias valymo technologijas, kad ateityje sumažėtų teršalų apkrova priimančiuose vandens telkiniuose.

Šis informacinis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Kuržemės planavimo regionas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuoroda į Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos tinklalapį www.latlit.eu.
Nuoroda į oficialų Europos Sąjungos tinklalapį www.europa.eu.

Ataskaitos:

 1. Pasirinktų nuotekų valyklų konsultavimas su pasiūlymais dėl geresnio farmacinių medžiagų išvalymo
 2. Rekomendacijos dėl saugaus vaistinių medžiagų šalinimo nuotekų valymo įrenginiais ir vaistinių medžiagų, kurias reikia stebėti, sąrašas

Informaciją parengė:

Sergej Suzdalev
Projekto koordinatorius
El.paštas: sergej.suzdalev@apc.ku.lt
Telefonas: + 370 46 398838