BDAR
Privatumo politika

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

 

 

Naudodami analitinę, bandymų ir eksperimentinę įrangą atliekame:

  • paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus,
  • mikroteršalų kokybinę ir kiekybinę analizę,
  • vandens ekosistemų biologinės įvairovės tyrimus,
  • aplinkos genetikos tyrimus,
  • nustatome dugno nuosėdų, dumblo ir dirvožemio elementinę sudėtį,
  • vertiname grunto savybes,
  • atliekame eksperimentinę biogeocheminių procesų analizę.

     

Laboratorijos paslaugos: 

 

Kontaktai:

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija,

Universiteto al. 17, 92295 Klaipėda,

tel. +370 46 398818, el. p. lab.jti@ku.lt

AKU_4572.jpg