BDAR
Privatumo politika

TarybaInstituto taryba yra Instituto akademinės savivaldos institucija. Taryba renkama 5 metų kadencijai.

JTI Tarybos nariai:

1. Viktorija Vaitkevičienė (pirmininkė)
2. Nerijus Nika
3. Arūnas Balčiūnas
4. Darius Daunys
5. Diana Vaičiūtė
6. Paulius Rapalis
7. Martynas Bučas
8. Mindaugas Žilius
9. Zita Rasuolė Gasiūnaitė


Studentų atstovai JTI Taryboje:
10. Viktorija Sabaliauskaitė
11. Karolina Dukanauskaitė

Tarybos sekretorė
Aušra Bytautienė
Tel. Nr. +370 46 398876
El. p.:ausra.bytautiene@apc.ku.lt