BDAR
Privatumo politika

Taryba

Instituto taryba yra Instituto akademinės savivaldos institucija. Taryba renkama 5 metų kadencijai.

Tarybos pirmininkė – dr. Viktorija Vaitkevičienė

Tarybos nariai:
dr. Nerijus Blažauskas
dr. Darius Daunys
dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Greta Kalvaitienė (studentų atstovė)
dr. Jūratė Lesutienė
dr. Nerijus Nika
Jonas Gintauskas (studentų atstovas)
dr. Audrius Senulis
dr. Artūras Tadžijevas
dr. Mindaugas Žilius

Tarybos sekretorė Aušra Bytautienė
Tel. + 370 46 39 87 23
El. p. ausra.bytautiene@apc.ku.lt