BDAR
Privatumo politika
Projektai

ESMIC

Estimation, monitoring and reduction of plastic pollutants in Latvian-Lithuanian coastal area via innovative tools and awareness raising (ESMIC) / Taršos plastiku vertinimas, monitoringas ir mažinimas Latvijos-Lietuvos pajūryje taikant inovatyvias priemones ir sąmoningumo kėlimą.

Projektas ESMIC siekia sukurti tvarią, ekonomiškai efektyvią metodiką, skirtą plastiko šiukšlių aptikimui, stebėjimui ir taršos tvarkymui jūrų ir pakrančių aplinkoje. Tarša plastiko šiukšlėmis yra susijusi su neigiamomis ekonominėmis, socialinėmis ir ekologinėmis pasekmėmis ir susiję iššūkiai yra kompleksiški: didėjantys mikroplastiko kiekiai, tiesioginė žala jūrų biologinei įvairovei ir neigiamas poveikis rekreacinei veiklai.

Projektu siekiama susieti nuotolinius tyrimus (Žemės stebėjimas ir bepilotės skraidyklės) su jūrą teršiančio plastiko vertinimu tokiose vietose ir pasiūlyti bendrą stebėsenos ir taršos tvarkymo metodą, kurį galėtų naudoti savivaldybės ar nacionalinės institucijos Lietuvoje ir Latvijoje.

Trukmė: 24 mėn. 2020/10/01 – 2022/09/30

Europos regioninės plėtros fondo finansavimas: 382 138,64 Eur.

Partneriai: Klaipėdos universitetas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Latvijos vandens ekologijos institutas prie Daugpilio universiteto, FEE Latvia (Aplinkos švietimo fondas).

Projekto numeris: LLI-525

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Dokumentai:

Nuorodos:

https://latlit.eu/
www.europa.eu