BDAR
Privatumo politika

Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija

Smiltynės g. 1, LT-93100
Klaipėda
Tel. +370 46 398846

Vadovas: dr. Nerijus Nika
Kontaktai: nerijus.nika@ku.lt

Duomenų rinkimo programa

Moderni žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorija atvira mokslininkams, studentams ir verslui. Sudarytos palankios sąlygos mokslo ir studijų institucijų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų bendradarbiavimui.

Laboratorijos funkcijos

 1. Vykdo Baltijos jūros Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos ir teritorinės jūros verslinių žuvų išteklių tyrimus, prognozuoja jų kaitą, rengia rekomendacijas dėl jų racionalaus panaudojimo, išsaugojimo ir gausinimo;
 2. Rengia ir įgyvendina verslinių žuvų išteklių palaikymo, atkūrimo ir gausinimo programas;
 3. Renka, kaupia ir analizuoja biologinius duomenis, reikalingus ES Bendrajai žuvininkystės politikai vykdyti;
 4. Moksliškai ir techniškai vertina jūrinių ir gėlavandenių žuvų žvejyboje iškylančias problemas, ieško galimų sprendimų;
 5. Kaupia statistinius duomenis apie žuvų išteklius, žvejybą ir kitą informaciją, reikalingą atstovaujant Lietuvos žvejybos interesams tarptautinėse organizacijose;
 6. Teikia informaciją apie naujausius mokslo, technologijos ir technikos pasiekimus Lietuvos žuvininkystės subjektams.
 7. Vykdo akvakultūros tyrimus, rengiant ir įgyvendinant MTEP paslaugas, tarptautinius projektus, organizuojant KU studijų procesą, komercializuojant sukurtas žinias ir sukauptą patirtį teikiant paslaugas verslui

Įranga

 1. Uždaros akvakultūros sistemos (UAS). Laboratorijoje yra trys atskiros UAS:
  • ikrelių inkubavimo sistema su horizontaliais, vertikaliais bei Veiso tipo inkubatoriais,
  • 12 vnt. 2 m diametro x 1 m gylio baseinėlių bei
  • 4 vnt. didelių 3 m diametro x 1 m gylio baseinų žuvų paauginimo ir reproduktorių perlaikymo sistemos.

  Visos sistemos yra autonomiškos, aprūpintos galimybe tiekti gėlą ir jūros vandenį, automatiškai kontroliuoti ir palaikyti pagrindinius vandens aplinkos parametrus. Visi baseinai yra aprūpinti automatinėmis žuvų šėryklomis.

 2. Mezokosmų sistema. Sudaryta iš 12 vnt. didelio tūrio (4 m aukščio, 3 kūb.m) integruotų modulių. Kiekvienas modulis turi autonominę šildymo/šaldymo sistemą, kuri gali palaikyti skirtingą temperatūrą skirtinguose gylio sluoksniuose, imituojant terminę stratifikaciją. Temperatūros palaikymo ribos +5°C…+25°C. Talpos gali būti uždengiamos sandariais dangčiais, yra galimybė vandenį prisotinti norimomis dujomis, sukurti anaerobines sąlygas. Sistemoje galima atlikti eksperimentus su kelių mitybos lygmenų organizmais, eutrofikacijos procesais, planktono mitybinėmis grandinėmis, biogeocheminiais ciklais, bioakumuliacijos mechanizmais.
 3. Srovės kanalas. Skaidriasienis 8 m ilgio ir 1 m pločio baseinas, skirtas tyrinėti atviros vagos tėkmės dinamiką, hidraulinius, nešmenų transporto ir nusėdimo procesus, makrodumblių ir aukštesniųjų vandens augalų ekologiją (pvz., nešmenų nusodinimo galimybės, atsparumas hidrodinaminiams poveikiams ir kt.), vandens gyvūnų (bestuburių, nėgių ir žuvų) ekologiją ir elgseną. Kanalo viduryje dugne yra eksperimentinė sekcija nuosėdų kolonėlių talpinimui. Reguliuojant srovės kanalo nuolydį sukuriamas 0,1-0,6 m gylio vandens stulpo tėkmės greitis nuo 0,05 iki daugiau nei 1 m/s. Kanalas yra vieno kontūro su recirkuliuojančiu, bet biologiškai nevalomu vandeniu, todėl eksperimentai su gyvomis sistemomis būtų ribotos trukmės.
 4. Spektrofotometras vandens cheminių parametrų tyrimams (IRIS HI-801, Hanna Instruments)
 5. Vandens parametrų matuokliai deguonies kiekiui, pH, druskingumui nustatyti; multimetras
 6. Vandens parametrų registratoriai (data-loggers) temperatūros, deguonies, elektrinio laidumo, vandens lygio, sviesos intensyvumo matavimui (PME miniDOT, Onset)
 7. Mikroplokštelių respirometrijos sistema (Loligo Systems, Danija) mažų organizmų (ikrų, lervų, zooplanktono individų) respiracijai realiu laiku matuoti 24 kamerose neinvaziniu būdu
 8. Gilaus šaldymo (-80oC) šaldiklis
 9. Biologinių mėginių paruošimo įranga
 10. Vandens ruošimo sistema
 11. Mikroplokštelių skaitytuvas (Varioscan Lux, Fisher Scientific)
 12. Žuvų biologinės analizės (matavimo, svėrimo, preparavimo ir kt.) laboratorinė įranga.
 13. Otolitų tyrimų įranga
 14. Žuvų bendrijų struktūros ir išteklių tyrimų įranga jūrai, marioms, ežerams ir upėms (elektros žūklės aparatai IG200/2B (Hans-Grassl, Vokietija), statomieji tinklai (18-130 mm), dugninis ir pelaginis tralas, mizidinis tralas, gaudyklės, bradiniai, akustinių tyrimų sistema Simrad)
 15. Žuvų automatinis registratorius Riverwatcher (2 vnt.)
 16. Motorinė valtis