BDAR
Privatumo politika

Vandens išteklių, žuvininkystės ir akvakultūros tyrimų grupė

Vandenų ištekliai apima visus gyvuosius vandens ekosistemų elementus, įskaitant genetinius išteklius, kurie gali būti naudojami ar turėti kitą vertę (sensu lato) žmonijai. Vienas iš pagrindinių gyvųjų vandens išteklių bruožų yra tai, kad jie yra atsinaujinantys ir jų tvarus naudojimas grindžiamas nuodugniu vandens ekosistemų supratimu.

Pagrindinis tikslas – suteikti mokslinius pagrindus tvariam vandens gyvųjų išteklių naudojimui ir valdymui, didinant socialinę ir ekonominę vandens ekosistemų naudą. Ši veikla apima įvairius žuvų populiacijų, įskaitant tradicinę in situ stebėseną, genetinius, biologinius, matematinio modeliavimo (statistiniai ir procesiniai modeliai), metodus. Didelė dalis grupės veiklos yra taikomieji moksliniai tyrimai, įskaitant žuvų išteklių monitoringą Baltijos jūroje. Kadangi vandenų ištekliai sudaro didesnę vandens ekosistemų teikiamų paslaugų (tiek aprūpinimo, tiek kultūrinių ir reguliavimo ir palaikymo) dalį, ekosisteminių paslaugų vertinimas, kartografavimas ir prognozavimas taip pat yra grupės mokslinių tyrimų dalis.

Tyrimų kryptys

  1. Žuvų ekologija ir vandens ekosistemų funkcionavimas
  2. Taikomieji tyrimai žuvininkystėje ir akvakultūroje
  3. Žuvų išteklių būklės vertinimas ir prognozavimas
  4. Žuvų populiacijų ir akvakultūrinių linijų genetinis identifikavimas
  5. Nacionalinė duomenų rinkimo programa ir kitos stebėsenos programos
  6. Meškeriojimo įtaka žuvų ištekliams ir jos reguliavimas
  7. Vandens ekosistemų teikiamos paslaugos, jų vertinimas ir prognozavimas

Nariai

Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Vandenų išteklių modeliavimas, ekosisteminių paslaugų vertinimas ir prognozavimas
Dr. Aurelija Samuilovienė
Molekuliniai metodai, hibridizacija, žuvų populiacijų genetika
Dr. Nerijus Nika
Praeivių ir upinių žuvų ekologija ir reprodukcinė biologija, žuvų išteklių valdymo sprendimai, akvakultūros technologijos
Dr. Robertas Staponkus
Saugomos hidrobiontų rūšys, žuvų populiacijų genetika, žvejybos įrankių selektyvumas ir poveikio vertinimas
Dr. Rasa Morkūnė
Ekosisteminės paslaugos, jūros paukščių ekologija, stabiliųjų izotopų analizė, mitybos tinklų modeliavimas
Antanas Kontautas
Lašišinių praeivių žuvų ekologija, mažos apimties žvejybos žuvų išteklių naudojimo reguliavimas, meškeriojimo įtaka žuvų ištekliams
Remigijus Sakas
Mažos apimties žvejybos reguliavimas, Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių žuvų išteklių būklės vertinimas
Andrius Skersonas
Žuvų bendrijų ir išteklių (naudojimo, reguliavimo, vertinimo) tyrimai vidaus vandens telkiniuose, žuvų fiziologiniai bei eksperimentiniai tyrimai uždarose recirkuliacinėse sistemose
Julius Morkūnas
Paukščių priegauda ir jos mažinimas, vandens paukščių ekologija ir genetika
Doktorantas Edgaras Ivanauskas
Žuvų išteklių būklės vertinimas, žuvų ekologija, ekosisteminės paslaugos, mitybos tinklų modeliavimas, žuvų išteklių modeliavimas
Doktorantas Vaidotas Andrašūnas
Žuvų lervų ir jauniklių išgyvenamumo tyrimai ir modeliavimas. Reprodukcinio amžiaus žuvų bandos pasipildymo modeliavimas. GIS, erdvinė analizė ir modeliavimas