BDAR
Privatumo politika

Planktono tyrimų grupė

Tyrimų kryptys

Biologinė ir funkcinė planktono bendrijų įvairovė

Siekiame suprasti kaip keičiasi estuarijų ir jūros pelaginės bendrijos veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, kad galėtume identifikuoti dabartinius ir naujai atsirandančius poveikius ekosistemai. Turime ilgametę (>20 metų) darbo patirtį su Kuršių marių fitoplanktonu ir zooplanktonu. Atliekame eksperimentinius tyrimus mezokosmuose, kurie leidžia išlaikyti pelaginės ekosistemos kompleksiškumą.

Toksinių dumblių ‘žydėjimas’

Maistmedžiagių patekimas bei globali klimato kaita lemia vis dažniau pasitaikantį vandens žydėjimą, kurio metu dumbliai produkuoja antrinius metabolitus toksiškus vandens ir sausumos gyvūnams, bei žmonėms. Mūsų tikslas yra identifikuoti šias medžiagas, kurios Kuršių mariose daugiausiai siejamas su Microcystis ir Planktothrix melsvabakterių grupėmis.

Infuzorijos

(Ciliophora, protistų grupė) yra vienas iš svarbiausių pelaginio mikrobinio mitybos tinklo sudėtinių dalių. Zooplanktono maitinimasis infuzorijomis yra labai svarbus ryšys tarp mikroorganizmų (bakterijų, pikoplanktono, žiuželinių dumblių) bei aukštesniųjų mitybos lygmenų t.y. žuvų. Todėl tobuliname infuzorijų identifikavimo ir kiekybinės analizės metodus ir aktyviai dalyvaujame lauko ir mezokosmų tyrimuose, susijusiuose su pelaginių ekosistemų produktyvumu Baltijos jūroje ir už jos ribų.

Mitybos tinklai

Eutrofikacija, žvejyba, klimato kaita ir invazinės rūšys gali pakeisti mitybos grandines; dėl to gali mažėti žvejybiniai laimikiai ir kisti mitybinės sąlygos įvairiems organizmams, tarp jų ir nystančioms rūšims. Taikydami stabiliųjų izotopų analizės metodus, tiriame vandens organizmų mitybos ypatumus (mitybos šaltinius, mitybinius santykius,) bei organizmųmigracijas. Mūsų tikslas – nustatyti organinės medžiagos kelius per visas mitybos tinklo grandis ir tokiu būdu numatyti koks galėtų būti teršiančių medžiagų bei dumblių produkuojamų toksinų likimas estuarijų ir priekrantės ekosistemose.

Taikymas biotechnologijoje

Daugelis melsvabakterių metabolitų yra biologiškai aktyvios medžiagos, turinčios potencialų pritaikymą biotechnologijoje ir farmacijoje. Mūsų pagrindinis uždavinys yra identifikuoti bioaktyvius metabolitus Kuršių marių fitoplanktono ir iš Kuršių marių izoliuotų Planktothrix agardhii kultūrų biomasėje.

Taikymas akvakultūroje

Taikome savo įgūdžius ir žinias dirbtinėse sistemose – tvenkiniuose, uždarose recirkuliacinėse sistemose ir kt. Mūsų tikslas – testuoti naujus produktus ir technologijas akvakultūroje, tokiu būdu skatinant jų panaudojimą ir taikymą.

Nariai

Dr. Jūratė Lesutienė
Vadovė, mitybos tinklų tyrimai, stabiliųjų izotopų analizė

Dr. Zita Rasuolė Gasiūnaitė
Probiotikų preparatų taikymas akvakultūroje
Dr. Renata Pilkaitytė
Fitoplanktono mikroskopija, mikrodumblių auginimas, dumblių toksinų analizė
Dr. Evelina Grinienė
Infuzorijų apibūdinimas, skidimo eksperimentai (infuzorijų filtracinio greičio nustatymas), tėkmės citometrija
Doktorantė Donata Overlingė
Mikrodumblių auginimas, dumblių toksinų analizė, dumblių biologiškai aktyvių medžiagų testavimas.