BDAR
Privatumo politika

Apie mus

Laboratorijoje dirba chemijos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros specialistai. Dalis jų yra įgiję mokslinį daktaro laipsnį, nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudami kursuose Lietuvoje ir stažuodamiesi užsienio laboratorijose.

Trumpa istorija

2010 m. susiburia mokslininkų, baigusių chemijos ir aplinkotyros studijas, branduolys. Tuo pat metu įsigyjama pirmoji analitinė įranga (nepertraukimas srauto ir anglies analizatoriai).

2011 m. pradedami pirmieji išsamūs biogeocheminiai tyrimai Kuršių mariose, detaliai aprašomos deguonies trūkumo susidarymo sąlygos ir maistmedžiagių virsmai.

2018 m. atidaromas modernus Jūros tyrimų instituto laboratorijų kompleksas; įsteigiama Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija.

2019 m. pradedami vykdyti laboratoriniai grunto tyrimai ir bandymai. Laboratorijos vykdomų tyrimų geografinis arealas prasiplečia nuo poliarinio rato iki tropikų Pietų Amerikoje.

2022 m. Aplinkos apsaugos tyrimų agentūra laboratorijai suteikia leidimą „Atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti“ (Nr. 2022-4).

2023 m. laboratorija pradeda ruoštis akreditacijai.

Struktūra:

Laboratorijos nuostatai