BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Verslo ir viešoji vadyba

Vadyba

Pildyti prašymą
arrow

 

 

Valstybinis kodas
6121LX060

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    49,23 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2954 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.