BDAR
Privatumo politika

Rengiamos disertacijos

„Ekologijos ir aplinkotyros“ doktorantūra

Agnė Jucytė-Čičinė „Pavojingų mikroteršalų poveikis vandens ekosistemoms ir jo mažinimas taikant pažangias technologijas nuotekų valyklose“, vadovas dr. Mindaugas Žilius
Burak Kaynaroglu „Trijų Europos priekrantės vandens telkinių ekologinis modeliavimas eutrofikacijos tyrimams “, vadovas– prof. dr. Hans Georg Umgiesser
Edvinas Tiškus „Paviršinio vandens kokybės vertinimo sistemos vystymas integruojant nuotolinio stebėjimo metodus“, vadovė – dr. Diana Vaičiūtė
Elise Lorre „Besikaupiančių organinių teršalų poveikis mikroorganizmų bendrijos aktyvumui ir įvairovei estuarijų dugno nuosėdose“, vadovas – dr. Mindaugas Žilius
Esther Robbe „Metodų vystymas daugybinių ekosisteminių paslaugų tarpsektoriniam valdymui pakrantės ekosistemose“, vadovė – dr. Jūratė Lesutienė
Gabriela de los Ángeles, Escobar Sánchez „ Makrošiukšlių stebėsena ir valdymas pakrantės zonoje “, vadovas – prof. habil. dr. Gerald Schernewski
Gizem Koç „Detection of invasive species and biodiversity analyses based on environmental DNA (eDNA)“, supervisor – Prof. Dr. Matthias Labrenz
Greta Kalvaitienė „Patogeninių mikroorganizmų sąveika su makrofitais ir dumbliais vandens aplinkoje“, vadovė – dr. Marija Kataržytė
Laura Lupeikaitė „Reabilituotų pilkųjų ruonių jauniklių (Halichoerus grypus) palydovinis sekimas Baltijos jūroje: išlikimo ir adaptacijos vertinimas“, supervisor – Prof. Prof. h. c. Dr. Ursula Siebert
Monika Pelėdienė „Population biology and ecological role of non-indigenous Brachyura species in coastal waters and lagoons of the south-eastern Baltic Sea“, supervisor – Prof. habil. Dr. Sergej Olenin
Paola Forni „Bentofagų jūrinių paukščių energetiniai poreikiai, mityba ir maisto resursų pasiskirstymas centrinės Baltijos priekrantės vandenyse“, vadovas – prof. dr. Darius Daunys
Rafael Picazo Espinosa „Synthesis, characterisation and application of cellulose aerogels for aquatic oil spills clean-up“ supervisor – Dr. Tatjana Paulauskienė
Reza Pashaei „Atsirandantys teršalai upės žiočių aplinkoje: pernešimas, išlikimas ir poveikis biogeocheminiams procesams“, vadovė – dr. Reda Dzingelevičienė
Rudy Benetti „Paviršinio-gruntinio vandens sąveika ir jos įtaka vandens chemijai ir žuvų bendrijoms dėl klimato kaitos kintančių hidrologinių sąlygų gradiente Lietuvos ir Italijos upėse“, vadovas – prof. dr. Marco Bartoli
Saulė Medelytė „Jūrinės dugno buveinės: identifikavimas, klasifikavimas ir aplinkos būklės vertinimo indikatorių vystymas taikant povandeninių vaizdų metodus “, vadovas – dr. Andrius Šiaulys
Vaidotas Andrašūnas „Pagrindinių žuvų išteklių ir žuvininkystės valdymo priemonių poveikio komerciniams laimikiams Kuršių marių lietuviškoje dalyje įvertinimas, taikant Bajeso perteklinės produkcijos modelius ribotų duomenų žvejybai ir Bajeso tinklą“, vadovas – prof. dr. Artūras Razinkovas-Baziukas
Viktorija Sabaliauskaitė „Mikro šiukšlės pietryčių Baltijos jūros aplinkoje “, vadovas – dr. Arūnas Balčiūnas

„Fizinės geografijos“ doktorantūra

Arvydas Urbis „Kuršių nerijos (Lietuvos dalies) kraštovaizdžio estetinio patrauklumo vertinimas, taikant geografinę informacijos sistemą”, vadovas – R. Povilanskas
Remigijus Dailidė „Klimatografinių metodų taikymas Baltijos jūros pakrančių klimato kaitos įvertinimui”, vadovas – R. Povilanskas
Indrė Razbadauskaitė-Venskė „Tvaraus vartojimo geografinių skirtumų tyrimas: rinkodaros poveikis pertekliniam vartojimui ir taršai jūrų priekrantėse”, vadovas – I. Dailidienė
Vitalijus Kondrat „Nešmenų biudžeto kaitos vertinimas remiantis kranto skersinio profilio dinamika Pietryčių Baltijos regione”, vadovas – L. Kelpšaitė-Rimkienė
Ilona Šakurova „Išilginio nuosėdų transporto modeliavimas Pietryčių Baltijos jūroje kintančių gamtinių faktorių ir antropogeninės apkrovos sąlygomis”, vadovas – T. Soomere, konsultantas L. Kelpšaitė-Rimkienė
Erika Čepienė „Ekstremalių hidrometeorologinių sąlygų poveikis pietryčių Baltijos jūros regionui klimato kaitos ir didėjančios antropogeninės apkrovos fone“, vadovas – prof. dr. I. Dailidienė, konsultantas – dov. Dr. E. Stonevičius.
Laura Nesteckytė „Jūrinių pavojų vertinimas ir prognozavimas: žiniomis grįstas sprendimų priėmimas“, vadovas – prof. dr. Kai Myrberg, konsultantė – dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė.
Jonas Gintauskas „Baltijos jūros priekrantės buveinių fizinių sąlygų kaita“, vadovas vyr. m. dr. Martynas Bučas.