BDAR
Privatumo politika

Reglamentas

Doktorantūros studijų Reglamentasi nustato doktorantų studijų organizavimo, priėmimo į doktorantūrą, doktorantų akademinės priežiūros, jų darbo planų sudarymo, doktorantūros studijų, doktorantų atliekamų tyrimų, doktorantų žinių ir gebėjimų vertinimo, pasirengimo tvarką, doktorantūros studijų programą ir kt., reglamentuoja daktaro disertacijų peržiūrą ir gynimą, akademinių daktaro laipsnių suteikimo tvarką.