BDAR
Privatumo politika

Darbuotojų profesinė sąjunga

Kas yra Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinė sąjunga?

KUDPS yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija, kuri veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, LR darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir KUDPS įstatais.

Kokios yra pagrindinės KUDPS funkcijos?

Remiantis Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinės sąjungos įstatais, LR profesinių sąjungų įstatymu ir LR darbo kodeksu, KU darbuotojų profesinės sąjungos pagrindinės funkcijos yra šios:

  1. Profesinė sąjunga atstovauja ir gina savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises ir su jomis susijusius teisėtus interesus.
  2. Veda derybas ir sudaro sutartis su darbdaviu dėl darbuotojų užimtumo, perkvalifikavimo, darbo apmokėjimo, darbo bei gyvenimo sąlygų gerinimo ir kitų klausimų.
  3. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja darbuotojams kolektyvinėse derybose ir sudaro kolektyvines sutartis.
  4. Kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi darbo, ekonominių ir socialinių įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų.
  5. Atstovauja ir gina savo narių teises bei interesus nagrinėjant kolektyvinius ir individualius darbo ginčus.
  6. Remia ir palaiko kitų profesinių sąjungų organizuojamas akcijas, kurioms pritaria.
  7. Rūpinasi profesinės sąjungos narių materialine parama, pagal galimybes organizuoja renginius, seminarus, pažintines ekskursijas, teikia informaciją apie darbo santykių aktualijas.

Kontaktai

Pirmininkė: Asta Balčiūnienė
S. Nėries g. 5, 315 kab.; Herkaus Manto 6 korpusas 114 kab.
asta.balciuniene@ku.lt
profesine.sajunga@ku.lt
Facebook: Klaipėdos universiteto Darbuotojų profesinė sąjunga