BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Balandžio 27 d.

Pakartotinė registracija pasirenkamiesiems bendrojo lavinimo studijų dalykams 2023-2024 studijų metams (pirmakursiams)

Pirmo kurso studentai,

pakartotinė pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų registracija 2023-2024 studijų metams vyks Klaipėdos universiteto tinklapyje adresu https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas.

Registracijos   pradžia – 2023 m. gegužės 2 d.; pabaiga – 2023 m. gegužės 10 d.

PAKARTOTINAI registruojasi tie studentai, kurių pasirinktų dalykų grupės nesusidarė dėl per mažo pasirinkusiųjų skaičiaus bei studentai, kurie pagrindinės registracijos metu nespėjo užsiregistruoti.

Susidarė pilna grupė, registracija į šį studijų dalyką nebevykdoma:

Rudens semestre, nuolatinėse studijose (NL)

H490B001 Ispanų kalba A1 (1)

Registracija pratęsta į šiuos studijų dalykus:

Nuolatinėse studijose

(NL)

Nuolatinėse/sesijinėse studijose (NL-S)

Ištęstinėse studijose (IŠT)

Rudens semestre

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H000B272 Etika

H001B001 Filosofija

H315B004 Meno filosofija ir estetika

S000B01U Sveikatos ugdymas

S000B373 Šeimos pedagogika

H530B001 Vokiečių kalba A1 (1)

H001B001 Filosofija

S000B01N Muzikos terapija

S000B01U Sveikatos ugdymas

H001B001 Filosofija

S000B01U Sveikatos ugdymas

S170B063 Viešieji ryšiai

Pavasario semestre

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

S000B713 Asmeninės karjeros valdymas

H000B272 Etika

P000B269 Klimatas, darnus vystymasis ir technologijos

S280B012 Profesinė pedagogika

H315B004 Meno filosofija ir estetika

S000B09H Savanorystės pagrindai

S190B070 Lyderystė

Nuolatinių/nuotolinių (NL/NT) studijų 1 kurso studentai (vadybos studijų programa) dėl pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų pasirinkimo turi kreiptis į savo fakulteto studijų prodekanę.

Konsultacijas pasirenkamųjų bendrojo lavinimo studijų dalykų pasirinkimo klausimais teikia fakultetų / institutų administracija.

Kontaktai:

Sveikatos mokslų fakultetas (SvMF)  (8 46)  39 85 56, (8 46)  39 85 54
Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas (JTGMF)  (8 46)  39 86 80
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas (BRIAI)  (8 46)  39 85 21
Jūros tyrimų institutas (JTI)  (8 46)  39 86 80
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas (SHMF)  (8 46)  39 86 06, (8 46)  39 86 56

Nesusidarė studentų grupė ir nebus skaitomi šie studijų dalykai:

Nuolatinėse studijose

(NL)

Nuolatinėse/sesijinėse studijose  (NL-S)

Ištęstinėse studijose

(IŠT)

Nuotolinėse studijose (NT)

Rudens semestre

H570B118 Anglų kalba B1 (1)

H570B102 Anglų kalba B2 (1)

H570B100 Anglų kalba C1 (1)

H595B001 Rusų kalba A1 (1)

H595B003 Rusų kalba A2 (1)

H595B005 Rusų kalba B1 (1)

H595B041 Rusų kalba B2 (1)

H490B003 Ispanų kalba A2 (1)

H530B100 Vokiečių kalba A2 (1)

H530B043 Vokiečių kalba B1 (1)

H580B014 Švedų kalba A1 (1)

H580B046 Norvegų kalba A1(1)

S170B063 Viešieji ryšiai

S000B984 Laisvalaikio fizinis aktyvumas

T003B086 Vandens transporto perspektyvos

B000B049 Visuomenės sveikata

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B01N Muzikos terapija

S000B09H Savanorystės pagrindai

H570B118 Anglų kalba B1 (1)

H570B102 Anglų kalba B2 (1)

H570B100 Anglų kalba C1 (1)

H595B001 Rusų kalba A1 (1)

H595B003 Rusų kalba A2 (1)

H595B005 Rusų kalba B1 (1)

H595B041 Rusų kalba B2 (1)

H000B272 Etika

S000B984 Laisvalaikio fizinis aktyvumas

H315B004 Meno filosofija ir estetika

B000B049 Visuomenės sveikata

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B09H Savanorystės pagrindai

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H570B118 Anglų kalba B1 (1)

H570B102 Anglų kalba B2 (1)

H570B100 Anglų kalba C1 (1)

H595B001 Rusų kalba A1 (1)

H595B003 Rusų kalba A2 (1)

H595B005 Rusų kalba B1 (1)

H595B041 Rusų kalba B2 (1)

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B07E Ekonomikos ir vadybos pagrindai

H000B272 Etika

H315B004 Meno filosofija ir estetika

S000B01N Muzikos terapija

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H570B118 Anglų kalba B1 (1)

H570B102 Anglų kalba B2 (1)

H570B100 Anglų kalba C1 (1)

H595B001 Rusų kalba A1 (1)

H595B003 Rusų kalba A2 (1)

H595B005 Rusų kalba B1 (1)

H595B041 Rusų kalba B2 (1)

S000B07E Ekonomikos ir vadybos pagrindai

T003B086 Vandens transporto perspektyvos

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H000B272 Etika

H001B001 Filosofija

Pavasario semestre

H570B119 Anglų kalba B1 (2)

H570B103 Anglų kalba B2 (2)

H570B101 Anglų kalba C1 (2)

H595B002 Rusų kalba A1 (2)

H595B004 Rusų kalba A2 (2)

H595B006 Rusų kalba B1 (2)

H595B044 Rusų kalba B2 (2)

H490B002 Ispanų kalba A1(2)

H490B004 Ispanų kalba A2 (2)

H530B002 Vokiečių kalba A1(2)

H530B101 Vokiečių kalba A2 (2)

H530B042 Vokiečių kalba B1 (2)

H580B024 Švedų kalba A1 (2)

H580B052 Norvegų kalba A1(2)

S190B070 Lyderystė

S000B09Y Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas

B000B049 Visuomenės sveikata

S000B373 Šeimos pedagogika

S000B09H Savanorystės pagrindai

H001B001 Filosofija

H570B119 Anglų kalba B1 (2)

H570B103 Anglų kalba B2 (2)

H570B101 Anglų kalba C1 (2)

H595B002 Rusų kalba A1 (2)

H595B004 Rusų kalba A2 (2)

H595B006 Rusų kalba B1 (2)

H595B044 Rusų kalba B2 (2)

S280B012 Profesinė pedagogika

S000B01U Sveikatos ugdymas

H000B272 Etika

S000B09Y Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas

B000B049 Visuomenės sveikata

S000B373 Šeimos pedagogika

H001B001 Filosofija

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H570B119 Anglų kalba B1 (2)

H570B103 Anglų kalba B2 (2)

H570B101 Anglų kalba C1 (2)

H595B002 Rusų kalba A1 (2)

H595B004 Rusų kalba A2 (2)

H595B006 Rusų kalba B1 (2)

H595B044 Rusų kalba B2 (2)

H000B272 Etika

S000B373 Šeimos pedagogika

H315B004 Meno filosofija ir estetika

S170B063 Viešieji ryšiai

H001B001 Filosofija

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H570B119 Anglų kalba B1 (2)

H570B103 Anglų kalba B2 (2)

H570B101 Anglų kalba C1 (2)

H595B002 Rusų kalba A1 (2)

H595B004 Rusų kalba A2 (2)

H595B006 Rusų kalba B1 (2)

H595B044 Rusų kalba B2 (2)

S190B070 Lyderystė

P000B269 Klimatas, darnus vystymasis ir technologijos

H001B001 Filosofija

H592B078 Akademinė kalba (lietuvių k.)

H000B272 Etika

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos