BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Birželio 13 d.

Kvietimas teikti kandidatūras Klaipėdos miesto savivaldybės premijoms už baigiamuosius darbus

Kviečiame iki 2024 m. birželio 18 d. teikti kandidatūras Klaipėdos miesto savivaldybės premijoms už baigiamuosius darbus, kurie reikšmingi ir aktualūs Klaipėdos miestui. Žemiau nurodytus dokumentus pristatykite į Studijų tarnybą, 309 kabinetą.

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu T2-337 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintą tvarką, Klaipėdos universitetas gali teikti studentų, kurių baigiamieji darbai gali būti aktualūs ar reikšmingi Klaipėdos miestui, darbus. Pirminė darbų atranka turi būti atlikta Klaipėdos universitete pagal nustatytą vidaus tvarką.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vertinimui gali būti pateikta ne daugiau kaip 5 apginti darbai su rekomendacijomis premijoms gauti.

Vadovaujantis Nuostatais nuo 2023 m. įsteigtos 15 piniginių premijų visoms Klaipėdos miesto aukštosioms mokykloms. 2024 metais premijoms yra numatyta 7500 Eur.

Prašome iki 2024 m. birželio 18 d. teikti kandidatus Klaipėdos miesto savivaldybės premijoms gauti. Dokumentai, kuriuos reikia pristatyti į Studijų tarnybą:

  1. Dekano / direktoriaus teikimas Rektoriui nurodant studento baigiamojo darbo pavadinimą ir jo įvertinimą, studento vardą, pavardę, studijų programą, kursą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Rengiamas vienas teikimas nuo padalinio. Kiekvienas padalinys gali teikti iki 2  baigiamųjų darbų prioriteto mažėjimo tvarka. Pirminė baigiamųjų darbų atranka vykdoma fakultete / institute.
  2. Rekomendacijos Savivaldybės darbų vertinimo komisijai, kuriose nurodomas studento darbo novatoriškumas, aktualumas miestui ir galimybė jį pritaikyti praktiškai (viena rekomendacija – 1 puslapis, pagal išsiųstą el. paštu rekomendacijos formą).
  3. Darbo santrauka (1 puslapis).

Klaipėdos universiteto atrinkti darbai vertinimui premijoms gauti ir jų darbų vadovų rekomendacijos mokyklos atstovų pateikiami Savivaldybės administracijai naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ PDF formatu, originalo spalva. Prie darbo pridedamas atskira lapas, kuriame nurodomas autoriaus vardas, pavardė, kontaktai (telefonas ir elektroninis paštas).

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos