BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2023 m. Kovo 22 d.

Galimybė studentams pretenduoti į prezidentų vardines stipendijas

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintus Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatus (toliau – Nuostatai), kasmet geriausiems Lietuvos studentams skiria penkių Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Nuo 2018 m. į vardines Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijas gali pretenduoti tiek valstybinių aukštųjų mokyklų, tiek nevalstybinių universitetų ir kolegijų studentai.

Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus pagal Nuostatuose nurodytas studijų krypčių grupes (Nuostatų 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 papunkčiai). Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Dokumentai vardinėms stipendijoms gauti teikiami Lietuvos mokslų akademijai. Atrinktų kandidatų sąrašą aukštosios mokyklos teikia Valerijai Paškauskienei iki 2023 m. balandžio 26 d. el. paštu v.paskauskiene@lma.lt. Konkursui registruojasi ir elektroninę paraiškos formą pildo patys aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai, gavę atsakingų asmenų patvirtintas pažymas apie paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos įvertinimus (teikimas-rekomendacija), Lietuvos mokslų akademijos svetainės paraiškų registravimo sistemoje adresu https://konkursai.lma.lt.

Elektroninės paraiškos priimamos 2023 m. balandžio 3 d. – gegužės 1 d.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai, reglamentas, paraiškos forma yra pateikti Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos.

Kontaktinis asmuo Valerija Paškauskienė, tel. +370 608 17 888, el. paštas v.paskauskiene@lma.lt.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos