BDAR
Privatumo politika

Vandens transporto ir oro taršos tyrimų grupė

Pagrindinis tikslas – vandens transporto eksploatacinių rodiklių gerinimas siekiant kurti efektyvius, ekologiškai draugiškus laivus bei juose taikomas technologijas.

Laivų energetikos ir energijos transformavimo tyrimai

Tyrimų kryptys

  1. Laivų jėgainių energetinių ir ekologinių parametrų tyrimai didinant jėgainių darbo efektyvumą.
  2. Alternatyvių energijos šaltinių, tokių kaip SGD, SBD ir biodegalai naudojimo laivų jėgainėse tyrimai ir matematinis modeliavimas siekiant geresnių energetinių ir ekologinių parametrų.
  3. Naftos produktų ir biodegalų chemotologinių parametrų tyrimai siekiant energetinio ir ekologinio efektyvumo

Oro taršos ir teršalų emisijų tyrimai

Tyrimų kryptys

  1. Oro teršalų emisijų ir šleifo sklaidos bei teršalų transformacijų tyrimai
  2. Alternatyvių oro taršos tyrimų, matavimo priemonių ir metodų kūrimas
  3. Oro taršos šaltinių identifikavimo tyrimai

Hidromechaninių įrenginių ir procesų tyrimai

Tyrimų kryptys

  1. Laivų hidrodinaminiai tyrimai, optimizuojant laivų korpusų formas, siekiant sumažinti vandens pasipriešinimą, degalų sąnaudas ir oro taršos rodiklius.
  2. Laivų supimosi esant bangavimui tyrimai, siekiant užtikrinti saugų laivų eksploatavimą.
  3. Skysčių dinamikos ir kūnų aptakumo tyrimai, hidro-objektų ir įrenginių darbo proceso tyrimai bei modeliavimas.

Nariai

Dr. Paulius Rapalis Dr. Justas Žaglinskis Dr. Vasilij Djačkov
Dr. Nadežda Lazareva