BDAR
Privatumo politika

Pažangių inžinerinių sistemų

Tyrimų kryptys

  • kurti ir vystyti pažangias medžiagas, jų gamybos technologijas;
  • plėtoti efektyvesnių energijos šaltinių, alternatyvios energetikos technologijas;
  • kurti ir diegti pramonės skaitmeninimo technologijas ir neuroniniais tinklais grįsto dirbtinio intelekto sprendinius.

Tyrimų temos

  • Itin lengvų, perdirbamų kompozitinių medžiagų ir konstrukcijų transporto sistemoms kūrimas ir tobulinimas, vadovaujantis žiedinės ekonomikos principais;
  • Energijos šaltiniai ir energetinis pramonės įrangos ir statinių efektyvumas, naujos kartos alternatyvios energetikos įrangos vystymas;
  • Stambių pramonės rotorinių mašinų būklės vertinimas ir stebėsena;
  • Mašinų rega ir dirbtiniu intelektu grįstų technologijų kūrimas pramonei;
  • Multifizikinių procesų skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu.

Nariai

Dr. Artūras Tadžijevas
Kompozitinės medžiagos transportui, kompozitinių medžiagų antrinio panaudojimo technologijos, kriogeninės bei aukštoje temperatūroje dirbančios medžiagos bei jų ciklinio patvarumo tyrimai, energetinis pramonės įrenginių efektyvumas bei žemo potencialo liekamosios energijos panaudojimas, alternatyvios energetikos naujos kartos įrangos plėtojimas, skaitmeninio mechaninio apdirbimo technologijų tobulinimas, naujos taikymo sritys, multifizikinių procesų skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu

Dr. Audrius Senulis
Energijos baterijos ir superkondensatoriai elektriniam transportui, energetiniai įrenginiai, integruotų inžinerinių įrenginių kūrimas transporto sistemoms, pramoninės technologinių įrenginių automatizavimo sistemų kūrimas
Dr. Marius Vasylius
Stambių rotorinių pramonės mašinų diagnostika ir monitoringas, jūrų transporto energetinių įrenginių tyrimai, pažangios medžiagos transportui, energijos baterijos ir superkondensatoriai elektriniam transportui

Dr. Pranas Mažeika
Stambių rotorinių pramonės mašinų diagnostika ir monitoringas, jūrų transporto energetinių įrenginių tyrimai, skaitinis multifizikinių procesų modeliavimas baigtinių elementų metodu, pramonės įrangos remonto technologijų kūrimas ir plėtojimas

Dr. Valentinas Kartašovas
Rotorinių pramonės mašinų diagnostika ir monitoringas, termovizija grįsti statinių ir pramonės įrangos energetinio efektyvumo tyrimai, skaitinis modeliavimas baigtinių elementų metodu (stress-strain analizė)
Dr. Mindaugas Kurmis
Pramonės skaitmeninimo technologijų kūrimas ir plėtojimas, mašinų regos technologijų kūrimas ir taikymas skirtinguose technologiniuose procesuose (angl. Machine vision)
Dr. Darius Drungilas
Pramonės skaitmeninimo technologijų kūrimas ir plėtojimas, mašinų regos algoritmų kūrimas, neuroniniais tinklais grįsto dirbtinio intelekto sprendinių kūrimas

Žydrūnas Lukošius
Pramonės skaitmeninimo technologijų kūrimas ir plėtojimas, mašinų regos technologijų kūrimas ir taikymas skirtinguose technologiniuose procesuose (angl. Machine vision)

Dr. Sergej Jakovlev
Pramonės įrangos parametrinių duomenų perdavimo dideliais atstumais, nenaudojant tradicinių 4G ir wifi tinklų, kuriuose didelė signalo tarša, technologijų kūrimas ir vystymas
Dr. Tomas Eglynas
Pramonės įrangos ir technologinių įrenginių skaitmeninimo technologijų kūrimas ir diegimas stambiose pramonės įmonėse
Deivydas Šapalas
Pilnai perdirbamų kompozitinių medžiagų technologijų kūrimas ir tyrimai, skaitmeninio mechaninio apdirbimo technologijų tobulinimas, naujos taikymo sritys
Laimis Vaicekauskas
Uosto statinių ir kitų ypatingų hidrostatinių tyrinėjimas, paveldo ir pramonės statinių ekspertavimas, pluoštu armuoto betono sudėtingų mazgų darbo gebos tyrimai
Martynas Urbikas
Paveldo ir pramonės statinių bei jų projektų ekspertinis vertinimas, paveldo statinių technologijų tyrinėjimai