BDAR
Privatumo politika
Sutrumpintos studijos | Socialiniai mokslai

Socialinis darbas ir krizių intervencija

Pildyti prašymą
arrow

 

 

Valstybinis kodas
6121JX067

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    49,23 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2954 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų, humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Priklausomai nuo baigtos pirmosios pakopos studijų programos studijų metu gali tekti studijuoti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.