BDAR
Privatumo politika

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija

Vadovas: doc. dr. Mindaugas Žilius
Kontaktai: mindaugas.zilius@ku.lt

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti:

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija yra vienas iš moderniausių Jūros tyrimų instituto infrastruktūros padalinių, apimančių vandenų ekologijos ir biogeochemijos skyrius.

Ekologijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga

1. Planktono (fitoplanktono, zooplanktono ir bakterioplanktono) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai upėse, tvenkiniuose, ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai, invertuoti ir epifluorescenciniai mikroskopai bei tėkmės citometras

2. Bentoso (zoobentoso ir makrofitobentoso) rūšinės sudėties ir kaitos tyrimai dugno nuosėdose ežeruose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

Naudojama įranga: šviesiniai mikroskopai ir stereomikroskopai

3. Aplinkos genetikos tyrimai visuose gamtiniuose komponentuose

 • Rūšies identifikavimas ir bendrijos struktūros analizė panaudojant molekulinius markerius
 • Bioįvairovės nustatymas ir nevietinių rūšių stebėsena taikant DNR barkodavimą/metabarkodavimą
 • Patogeninių mikroorganizmų aptikimas vandens sistemose

Naudojama įranga:

 • Realaus laiko PGR sistema
 • Kiekybinė realaus laiko PGR
 • Gelių elektroforezės ir dokumentavimo sistemos
 • QIAcube (pilnai automatizuota mėginių paruošimo sistema)
 • Mikroplokštelių skaitytuvai
 • Laminarai
 • Žemos temperatūros šaldikliai

4. Eksperimentiniai tyrimai vandens sistemose

 • Biogeocheminių procesų ir jų sąveikos su kitais aplinkos komponentais vertinimas
 • Eksperimentai su skirtingais vandens mikro- ir makroorganizmais
 • Deguonies trūkumo priežasties nustatymas vandens telkinyje
 • Metodų vystymas biogeocheminių procesų tyrimams

Naudojama įranga:

 • Inkubacinės sistemos nuo 5 mL iki 5 L su aplinkos sąlygų kontrole
 • Dugno nuosėdų mikroprofiliavimo sistema (O2, H2S, N2O, pH)
 • Porinio vandens iš dugno nuosėdų ekstrahavimo sistema
 • Vandens parametrų (O2, pH, temperatūros, laidumo ir kt.) multifunkciniai matuokliai (elektrocheminiai ir optiniai)
 • Dujų maišymo įranga
 • Klimato kambariai su temperatūros, šviesos, drėgmės kontrole
 • Kultūrų auginimo spintos

5. Nuosėdų ir grunto tyrimai (vandens telkiniuose ir sausumoje)

 • Dugno nuosėdų ir sausumos gruntų (žvyras, smėlis) granuliometrinė analizė
 • Grunto savybių testavimas

Naudojama įranga:

 • Lazerinis dalelių analizatorius
 • Purtyklė su sietų komplektu
 • Mėginių dalytuvas
 • Mechaninių grunto savybių bandymo įranga

Biogeochemijos skyriaus tyrimų spektras ir įranga

 • Metalų nustatymas vandenyje ir ištraukose
 • Elementinė dirvožemio, nuosėdų, biologinių ar žmogaus sukurtų objektų sudėties analizė
 • Nuolatinių ar naujai atsirandančių (farmacinių produktų) organinių teršalų identifikavimas ir kiekybinis vertinimas vandenyje
 • Fitoplanktono pigmentų analizė
 • Skirtingų anijonų (SO42-, Cl-, F- ir Br-) nustatymas vandenyje
 • Ištirpusių maistingųjų medžiagų (NH4+, NO2-, NO3-, SiO2, PO43-, DON, TN, DOP, TP ir BSi) analizė vandenyje ir ištraukose
 • Ištirpusios neorganinės ir organinės anglies (DIC ir DOC), bendro šarmingumo ir pH nustatymas

Naudojami metodai:

 • Skystinė chromatografija (UPLC-MS/MS, HPLC-DAD+FL, ir IC)
 • Dujų chromatografija (GC-MS, GC-FID+BID)
 • Rentgeno spindulių fluorascencija (XRF spektrometras)
 • Sužadintos plazmos (ICP-MS)
 • Spektrofotometrija (UV/VIS, nepertraukiamo srauto analizatorius)
 • Infraraudonųjų spindulių (TOC/TN analizatorius)